กองทัพภาคที่ 3 รับมอบถุงยังชีพน้ำดื่ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก

พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3  เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม จากนายพรเทพ อรรถกิจไพศาล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลกพร้อมคณะฯ ณ บริเวณห้องโถงหน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในวันอังคารที่10 กันยายน 2562 เวลา 14.00 .

ด้วยบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาจำกัด(มหาชน) ได้มีความประสงค์จะมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มให้กับกองทัพภาคที่ 3  จำนวน 1,000 ชุด  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประชาชนในพื้นที่17 จังหวัดภาคเหนือของกองทัพภาคที่ 3 ที่ยังขาดแคลนถุงยังชีพและน้ำดื่มเป็นจำนวนมากที่ผ่านมากองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลมาด้วยดีโดยตลอด  ซึ่งนับเป็นห้วงเวลาสำคัญอย่างยิ่ง ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือในห้วงฤดูฝนนี้โดยกองทัพภาคที่ 3  จะได้นำถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป