ประชามติประชาชนชาวตาก ไม่ยินยอมให้ FPT เดินท่อน้ำมัน ผ่านเขตพระราชฐาน ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แนะให้เดินสายเส้นทางเดิม AH 2 สายเอเชีย กทม.ลำปาง

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประชุมโครงการระบบท่อน้ำมันในภาคเหนือ ร่วมกับบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาช่วงบริษัท FPT. จำกัดตามคำร้องเรียนของประชาชนชาวตาก และภาครัฐ เอกชนตาก ไม่ยินยอมให้บริษัทดังกล่าว วางระบบท่อน้ำมันในภาคเหนือ ผ่านถนน ถนนทางหลวงชนบท AH 12 ผ่านเขตพระราชฐาน ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เนื่องจากบริษัทขาดการประชาคม ด้านความเชื่อ และความศรัทธา ซึ่งเชื่อว่า คนที่จงรักษ์ภักดี ต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไม่มีใครยอม ส่วนเรื่องเทคนิคการเดินสายส่งน้ำมัน และความมั่นคงด้านเทคนิควิศวกรรม ทุกคนมั่นใจ

นายทวีป เกิดหลำ ประธานชุมชนหนองหลวง เทศบาลเมืองตาก กล่าวว่า การประชุม 3 รอบที่ผ่านมา ตัวแทนของบริษัท ฯ ตอบคำถามไม่ตรงกับคำถามของภาคประชาคม เหตุใด เดินท่อผ่านเลาะเลียบริมแม่น้ำปิง ผ่านถนนจรดวิถีถ่อง ผ่านศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก ซึ่งเป็นเขตพระราชฐานที่คนตาก คนไทยทั่วประเทศ เคารพบูชาและผ่านโรงเรียนตากสินมหาราชานุสรณ์ ที่มีนักเรียน 2,000-3,000 คน ท่อน้ำมันระเบิดเพลิง เป็นอันตรายครับ เราคนตากเห็นความเจริญของประเทศ ต้องทำประชาคม ให้คนในพื้นที่ยอมรับ ไม่ใช่เป็นเรื่องของคนข้างบน สั่งให้คนข้างล่างยอมรับ

นายบัญญัติ พุ่มพันธ์ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตาก ในฐานะกรรมการมูลนิธิศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระเจ้าตากสิน เป็นธาตุน้ำ ท่อน้ำมันเป็นธาตุไฟ เราจะเชื่อมั่นระบบเดินท่อน้ำมัน ใน 10-20 ปีข้างหน้า ได้อย่างไร เมื่อวานนี้ คณะที่ประชุมมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีมติร่วมกันแจ้งจังหวัดตาก ขอให้บริษัท ฯ เปลี่ยนระบบเดินท่อน้ำมันไม่ผ่านบริเวณศาลลมเด็จพระเจ้าจากสินมหาราช ที่เป็นความเชื่อและศรัทธาคนตาก ขอให้ทบทวน ช่วงงานประจำปี และวันพระราชสมภพสมเก็จพระเจากสินมหาราช ของทุกปี มีผู้คนนับหมื่น มาอยู่บริเวณนี้

นายอารักษ์ อนุชปรีดา นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตากสินมหาราช กล่าวว่า ทุกคนเชื่อมั่นในเรื่องของความมั่นคง ระบบเดินท่อน้ำมัน เท่าที่ได้ศึกษารายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เคยทำงานเป็นผู้บริหารบริษัทผาแดงอิสดัสทรี จำกัด (มหาชน) การทำงานยังไม่สมบูรณ์ ภาคเอกชนที่ประชุม มีความรู้ ความสามารถ อยากหลากหลาย จึงมีปัญหาในการประชุม 3-4 รอบที่ผ่านมา วีนนี้ คนตาก พูดกันเป็นเสียงเดียว ขอให้เริ่มการประชุมประชาคม และเขียนป้ายโครงการ ฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ประชาชน จะได้มีส่วนตรวจสอบได้

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ฝากตัวแทนบริษัท ฯ นำเรื่องข้อกังวลของภาคประชาคม ภาครัฐ เอกชนของตาก ไปรายงานบริษัท ฯ เท่าที่รับฟังจาก ที่ประชุมไม่มีใครติดใจ เรื่องความั่นคงด้านเทตนิควิศวกรรม แต่ติดใจเรื่องการเดินระบบท่อน้ำมันผ่านศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ไปรายงานถึงของประสงค์ของภาคประชาคม ผมเชื่อว่า คนตาก พูดไม่ยาก พร้อมให้ความร่วมมือ และ แต่ไม่ต้องฝืนตวามรู้สึกของประชาชนในพื้นที่

นายเจริญ จารุไสลพงษ์ กรรมการผู้จัดการ ฯ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้เข้าร่วมประชุม จะได้นำข้อเสนอแนะที่ดี และความต้องการของประชาชนเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อหาทางแก้ไข ยอมรับเรื่องความเชื่อ ศรัทธา ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ดี แผนเดิม คือเรื่องการพัฒนาเรื่องของการพลังงาน ที่ผ่านมา รถยนต์บรรทุกน้ำมันเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้และสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินบ่อย ๆครั้ง

หลังจากนี้ เราต้องเร่งรีบโครงการเดินท่อน้ำมัน ในเขตนี้ หากบริษัท ฯ เห็นชอบ ตามของต้องการของภาคประชาคม โครงการจะได้เดินหน้าทันกำหนดระยะเวลา ต่อไป.
สบเกษม  แหงมงาม ภาพ/ข่าว