พะเยา หนุ่มสาววัยเก๋ากว่า 50 คน สวมชุดครุยเข้ารับวุฒิบัตรด้วยความภาคภูมิใจ


วันที่ 10 ก.ย 62 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคือเวียง(วันศรีปันต้น) จังหวัดพะเยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ    โดยมีนายวรวิทย์ บุรณศิริเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคือเวียง (วันศรีปันต้น)  โดยวันนี้มีผู้สูงอายุที่จบหลักสูตรในรุ่นที่ 1 จำนวนกว่า 50 คน ซึ่งทั้งหมดพร้อมใจแต่งหน้า ทำผมสวมใส่ชุดนักเรียนคลุมทับด้วยเสื้อครุยที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุสร้างสีสัน ย้อนรำลึกอดีตวัยเรียน และวันจบการศึกษา โดยมีบุตรหลานมาดูแลอยู่ไม่ห่าง


นางจันทร์ สมดี อายุ 84 ปี กล่าวว่ามีความรู้สึกยินดีและดีใจสบายใจ มีความสุขได้ความรู้หลายอย่าง ที่ได้อบรม ทั้งกฎหมายและอาชีพ สุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสได้พบปะเพื่อนฝูงมากหน้าหลายตาทำให้ไม่มีโรคเครียดและซึมเศร้าและยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

พระอธิการกฤตนิพิฐ  สิริปุญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคือเวียง(วัดศรีปันต้น) กล่าวว่าได้จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุขึ้นรุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้เหมาะสมต่อวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ทำให้เห็นคุณค่าในตนเองและเพื่อนร่วมวัยที่มาพบปะกันในแต่ละอาทิตย์ ทำให้เห็นศักยภาพหลายด้านที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้สูงอายุได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุข สดใส สดชื่น ได้อย่างชัดเจนซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ  และจะมีรุ่นที่ 2อีก รุ่นที่ 2 จะเปิดสมัครรับตั้งแต่รุ่นอายุ 55ถึง 100


สำหรับบรรยากาศในการมอบวุฒิบัตรก็เป็นไปอย่างราบรื่นผู้สูงอายุแต่ละท่านมีการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี ไม่มีข้อผิดพลาด ภายหลังประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแล้วนักเรียนวัยดึกกว่า 50 คน ได้ออกมาร่วมกันถ่ายภาพกับเพื่อนนักเรียนวัยเก๋าด้วยกันเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข