เชียงราย เทศกาลโล้ชิงช้า 6 ชนเผ่าอาข่า

2268

เชียงราย เทศกาลโล้ชิงช้า 6 ชนเผ่าอาข่า

เมื่อวันที่ 7- 8 กันยายน 2562 ที่บริเวณลานพระสยามเทวธิราช หมู่บ้านสามแยกอาข่า หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)แม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมอาข่าแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานเทศกาลโล้ชิงช้า “บ่อ ฉ่อง ตุ๊” นานาชาติ 2562

เพื่อส่งเสริมการแสดงออกและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่า ด้วยการแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีโล้ชิงช้า ร่วมกับพี่น้องชนเผ่าทุกหมู่บ้าน ทั้ง 6 ชนเผ่า

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายก อบต.แม่สลองใน เปิดเผยว่า เทศกาลโล้ชิงช้าของชาวอาข่า กำหนดจัดขึ้นในช่วงกลางเดือน สิงหาคม – กันยายน ของทุกปี และปีนี้ อบต.แม่สลองใน ได้จัดขึ้นที่บริเวณลานพระสยามเทวธิราช หมู่บ้านสามแยกอาข่า เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็นศูนย์กลางการคมนาคมสู่ขุนเขาแห่งนี้

โดยนอกจากการแสดงดังกล่าวแล้ว ยังมีการจัดแสดงเดินแฟชั่นโชว์ชุดอาข่าและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การเล่าประวัติความเป็นมาเทศกาลโล้ชิงช้า พร้อมการแสดงกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ การสาธิตการโล้ชิงช้า การละเล่นชิงช้าสวรรค์ การแสดงจำลองวิธีชีวิตชนเผ่า การจัดขันโตกอาหารชาวอาข่า ที่มีความเป็นธรรมชาติ และรสชาติอร่อย การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า การแสดงวิธีชีวิตวัฒนธรรมชนเผ่า เป็นต้น

การจัดงานระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน นี้ ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมกันอย่างเนืองแน่น และยังมีชาวบ้านนำเอาเสื้อผ้าแฟชั่นชนเผ่า สินค้าของฝากของที่ระลึกมาให้เลือกชม เลือกซื้อมากมาย

ประเพณีโล้ชิงช้า หรือภาษาอาข่าว่า แย้ขู่อ่าเผ่ว หรือ งานเทศกาลปีใหม่โล้ชิงช้าของชาวอาข่า จะจัดขึ้นในช่วงหลังฤดูเพาะปลูกระหว่างปลายเดือนสิงหาคม ถึงสิ้นเดือนกันยายน เพื่อฟื้นฟูและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวเขาเผ่าอาข่าให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสาน และเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวของชาวไทยภูเขาที่อยู่บนดอยสูง

สำหรับการโล้ชิงช้าเป็นการละเล่นแบบโบราณของชาวเขาเผ่าอาข่า จะใช้ไม้มงคล 4 ต้น มาผูกเป็นเสาชิงช้าและนำเปลือกไม้มาถักเป็นเชือกสำหรับใช้ยืนหรือนั่งเพื่อโล้ชิงช้า และยังมีการละเล่นไม้หมุนที่เรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “กะลาล่าเชอ”

อีกทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวอาข่า ชาย หญิง ได้สนุกสนานผ่อนคลายหลังเสร็จสิ้นการเพาะปลูก และเป็นการรำลึกถึงพระคุณของเทพธิดาอึ่มซาแยะ ซึ่งเป็นเทพธิดาที่ประทานความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชพันธุ์ธัญญาหาร ตามความเชื่อแต่โบราณของชาวเขาเผ่าอาข่า และการฉลองให้กับพืชผลที่มีความเจริญงอกงามรอการเก็บเกี่ยว