พะเยา รั้วสีม่วงทั้งหมู่บ้าน 1เดียว ของจังหวัด


วันที่16 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุมชนบ้านสันป่าม่วง จะเห็นความแปลกที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร เพราะว่าในชุมบ้านสันป่าม่วงใต้หมู่ 4 ไปจนถึงบ้านสันป่าม่วงกลาง หมู่ 8 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ. พบว่าตามรั้วบ้านแต่ละหลังคาเรือน ทาด้วยสีม่วง มองดูยาวทอดสุดลูกหูลูกตา ด้วย ระยะทาง 1.5 กม. เป็นทิวสีม่วง อย่างสวยงาม

ทำให้เป็นหมู่บ้านชุมชนที่มีความแตกต่างจากชุมชนหมู่บ้านอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด จนเป็นหมู่บ้านชุมชนเดียวในจังหวัดที่คนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันเอาสีม่วงนำมาทารั้วบ้านของตนเองแต่ละหลังคาเรือนที่ปลูกอาศัยอยู่ติดกับถนนสายหลักผ่านในหมู่บ้าน ทำให้เกิดความแปลกและความสวยงามเกิดขึ้น ตามชื่อบ้านสันป่าม่วง ต้องมีสีม่วงเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านดังกล่าว


นางผ่องศรี ปรีชาพงษ์มิตร กำนันตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า เดิมทีเป็นบ้านสันป่าม่วง ชาวบ้านได้ร่วมกันทำประชาคมว่า จะทำหมู่บ้านท่องเที่ยวจะทำยังไงดีที่เป็นเอกลักษณ์ ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวสะดุดตาสะดุดใจ จึงมีแนวคิดว่าบ้านสันป่าม่วงเป็นหมู่บ้าน ชื่อสันป่าม่วง จึงร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านทำรั้วเป็นสีม่วง เวลานักท่องเที่ยวมาจะได้แนะนำว่า สันป่าม่วงอยู่ตรงไหนจะเป็นจุดเด่น ก่อนขึ้นวัดอนาลโยก็จะเห็นรั้วสีม่วง เมื่อเข้ามาบ้านสันป่าม่วงก็จะเจอกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา

ระยะทางในหมู่บ้านที่เป็นรั้วสีม่วงประมาณ 1,500 เมตร เป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดพะเยา ที่มีรั้วสีม่วงทั้งหมู่บ้าน เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเมื่อเข้ามาจะเจอหมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจปลูกผักสวนครัว รอบรั้วและกินได้และ เป็นผักปลอดสารพิษ และกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาที่ทำจำหน่ายจนดังไปถึงต่างประเทศทำให้ชาวบ้านในตำบลสันป่าม่วงมีอาชีพมีรายได้อยู่ทุกวันนี้

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา รายงาน