มช.จัดงานครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์

วันที่ 6 กันยายน 2562 ที่
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพ MED CMU 60 th Anniversary Expo 2019

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจจำนวนมากเข้าร่วมงาน

ภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้ โดยแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา การแสดงนวัตกรรมการวินิจฉัยและรักษาโรค ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกในส่วนภูมิภาค และเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่สามของประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันการแพทย์ที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งครบรอบ 60 ปี และรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ

การแสดงนวัตกรรมการวินิจฉัยและรักษาโรค อาทิ นวัตกรรมการรักษาทารกในครรภ์ นวัตกรรมรักษาออฟฟิศซินโดรมด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า การวัดสายตาด้วยเครื่อง Auto Refraction และวัดความดันลูกตาเครื่อง Air Puff การให้ความรู้ข้อเข่าเสื่อมและโรคกระดูกพรุน ปรึกษาโรคกระดูกและข้อกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพและสัมผัสประสบการณ์ในห้องผ่าตัดจำลองจากภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. – 18.00 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่