ชป.ลงพื้นที่พิษณุโลกเร่งซ่อมแซมคันคลองขาด ต.เนินกุ่ม

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังได้รับรายงานจากนายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลกว่า เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพิษณุโลกได้ลงพื้นที่ไปติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่คันคลองขาด บริเวณคลองตำบลเนินกุ่ม ที่ถูกน้ำกัดเซาะ ร่วมกับนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบว่า ฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำบ่าไหลหลากลงสู่คลองเนินกุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ด้วยความแรงของกระแสน้ำทำให้พนังกั้นคลองน้ำแตก 3 จุด คือ บริเวณหมู่ที่ 1 ต.วัดตายม จำนวน 2 จุด และที่บริเวณหมู่ที่ 1 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม อีก 1 จุด น้ำที่ไหลผ่านจุดที่พนังพัง ได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 10,000 ไร่ โครงการชลประทานพิษณุโลก ได้นำเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการกำจัดเศษสวะในคลอง เพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่านให้เร็วที่สุดต่อไปแล้ว

ด้านนางวิรัตน์ ใจซื่อ กำนันตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม เปิดเผยว่า พื้นที่ ต.วัดตายม และ ต.เนินกุ่ม มักจะได้รับผลกระทบ จากน้ำในคลองล้นตลิ่งพนังกั้นน้ำแตก และสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนาข้าวที่สามารถปลูกได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น เป็นประจำ จึงอยากวิงวอนให้ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองชมพู ในพื้นที่ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่ไหลลงมาสู่คลองเนินกุ่ม เพราะจะได้ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ำคลองชมพู อยู่ในขั้นตอนการทำรายงานทบทวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Cr. เพจ เรารักชลประทาน