เขลางค์นครอำเภอเถิน จัดงาน “ถนนส้มเกลี้ยง”

นับว่าเป็นปีที่3 อำเภอเถินจังหวัดลำปาง จัดงานถนนส้มเกลี้ยง ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน จัดงานถนนส้มเกลี้ยงปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2562 มีเกษตรกรผู้ปลูกส้มเกลี้ยงนำผลิตผลและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มเกลี้ยงมาจัดแสดงในงานกันอย่างเนืองแน่น

โดยมีนายยรรยง กุณาคำ นายอำเภอเถิน เป็นประธานเปิดงาน และนายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด กล่าวรายงาน

“ส้มเกลี้ยง”ผลไม้ดีเมืองเถิน เติบโตได้ดีในพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำวังปลูกในอำเภอเถินและอำเภอแม่พริกเป็นส่วนใหญ่เกษตรกรในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและนำเสนอส้มเกลี้ยงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

เทศบาลเมืองล้อมแรดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และเกษตรกรผู้ปลูกส้มเกลี้ยง ดำเนินโครงการถนนส้มเกลี้ยง เพื่อส่งเสริมให้ส้มเกลี้ยงเป็นผลไม้ประจำท้องถิ่นเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและได้ลองลิ้มชิมรสชาติของส้มเกลี้ยงเมืองเถิน

ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดส้มเกลี้ยงการตำส้มเกลี้ยงลีลาการประกวดระบำส้มเกลี้ยงการแข่งขันปลอกส้มเกลี้ยงการสาธิตการแปรรูปส้มเกลี้ยงและการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานจากส้มเกลี้ยงของวิทยาลัยการอาชีพเถินโรงเรียนเถินวิทยาสำนักงานเกษตรอำเภอเถินและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกับการตรวจหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม “ส้มเกลี้ยง”นับว่าเป็นผลผลิตที่ดีมีสารอาหารหลายชนิด รวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระผลของการวิจัยจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล คือเป็นผลไม้ที่ให้วิตามินสูงกว่าส้มเขียวหวานถึง 4 เท่า สูงกว่าส้มเช้งและมะนาวถึง 2 เท่า และผลิตผลส้มเกลี้ยงที่มีรสชาติอร่อยผิวสวยและขนาดของผลที่ชนะเลิศในปี2562 คือสวนส้มของคุณอัญชลิดาเงินสายตา.11 บ้าน เด่นแก้ว อำเภอเถิน

ณัฐชญานันท์  ทองนิ่มนักข่าวพลเมือง