พิษณุโลก รอง ผู้ว่าฯ ตรวจสอบคันกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหาย

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านวัดตายม ,หมู่ที่ 1 บ้านเนินกุ่ม ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจสอบคันกั้นน้ำที่เสียหาย


ในโอกาสนี้ ได้ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเนินกุ่ม ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก