กองทัพอากาศ ร่วม”คิงเพาเวอร์”มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย อำเภอบางกระทุ่ม

วันที่ ๕ ก.ย.๖๒ กองบิน ๔๖ ร่วมกับบริษัท คิง เพาเวอร์ นำถุงยังชีพ จำนวน ๕๐๐ ชุด ไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” ในพื้นที่ ตำบลวัดตายม และตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พร้อมด้วย คุณสุพรรณี ตันเอี่ยม ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ และคณะ เดินทางลงพื้นที่ อำเภอบางกระทุ่ม เพื่อไปมอบถุงยังชีพ จำนวน ๕๐๐ ชุด และให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” ณ ตำบลวัดตายม และตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก