ลำปาง แม่น้ำวังทรงตัว เฝ้าระวังยังไม่เอ่อล้นตลิ่ง

เวลา 19.00 น. วันที่ 3 กันยายน 62 สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำวัง เริ่มทรงตัวแล้ว แต่ปริมาณน้ำยังไม่ลดระดับลง วัดระดับน้ำ ณ บ้านดอนไชย อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดย ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

หลังจากที่ได้มีฝนตกหนักทั่วภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 30 – 2 กันยายน 62 ที่ผ่านมา ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำวัง เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง วัดระดับน้ำ 24 ชั่วโมง โดยวันที่ 1 กันยายน 62 วัดระดับน้ำได้ 2.87 ปริมาณ 322.20 ลบ.ม/วิ วันที่ 2 กันยายน 62 วัดระดับน้ำได้ 2.98 ปริมาณ 339.80 ลบ.ม/วิ และล่าสุด เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 3 กันยายน 62 วันระดับน้ำได้ 3.54 ปริมาณ 441.60 ลบ.ม/วิ ในรอบวันนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำวังได้ทรงตัว ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นมา

ซึ่ง ในขณะที่สภาพอากาศที่อำเถิน มีฝนตกลงมาในช่วงเช้าแต่ไม่นหนัก และไม่มีฝนในช่วงบ่าย จึงทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำวัง มีระดับที่ทรงตัว แต่ยังไม่ลดระดับที่เป็นปกติ หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนกำลังติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด และยังไม่มีรายงานผลกระทบกับบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรแต่อย่างใด


ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม นักข่าวพลเมืองรายงาน