นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดลำปาง พร้อมพิจารณาแผนพัฒนาถนนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และยกระดับผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง โดยก่อนเข้าร่วมประชุมได้พบปะกับนักเรียน นักศึกษา พร้อมร่วมร้องเพลง “สู้เพื่อแผ่นดิน” กับนักศึกษา และเยี่ยมชมนิทรรศการการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก/เยาวชนของจังหวัดลำปาง

ก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยระบุถึงสถานการณ์หมอกควันหรือค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ ว่ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานได้ พร้อมขอให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันอันตราย แต่จะให้แจกหน้ากากอนามัยทุกคนคงไม่ได้ และเตรียมทำฝนหลวงหากสภาพอากาศพร้อม หากพบโรงงานปล่อยควันเสีย จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดและจะสั่งปิดโรงงานทันที จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูน) และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

สำหรับวาระสำคัญในการประชุม ครม.สัญจรครั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม จะเสนอ แผนการพัฒนาถนนในจังหวัดเชียงใหม่ และในพื้นที่ใกล้เคียง วงเงิน 13,600 ล้านบาท เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางไปพร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดส่วนกระทรวงอุตสาหกรรม จะเสนอโครงการตามที่ภาคเอกชนในพื้นที่ขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย การยกระดับกาแฟอะราบิก้าอย่างครบวงจรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาศักยภาพการออกแบบ และการตลาดผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม และการยกระดับนอร์ทเทิร์น ไทยแลนด์ ฟู้ด วัลเลย์ สู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตสู่ตลาดสากล