เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก นำข้าวกล่อง น้ำดื่ม ฝีมือพระลูกวัดแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วม(คลิป)

วันที่ 3 กันยายน 2562 พระราชรัตนสุธี ( ขวัญรัก มหาวายาโม ปธ.9 ) เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็น ผู้แทนพระพุทธิวงศมุนี ( บำรุง ฐานุตโร ) เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก และ รองเจ้าคณะภาค 5 นำอาหารกล่อง และน้ำดื่ม จาก “ โรงครัวหลวงพ่อชินราช วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดพระศรีรัตรมหาธาตุวรมหาวิหาร จำนวน 2,000 ชุด นำไปแจกประชาชนที่ได้รับเดือดร้อนจากอุทกภัยจากแม่น้ำเข็กเอ่อล้นตลิ่งเข้าน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรในเขตตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

พร้อมกันนี้ จะนำข้าวกล่องและน้ำดื่มอีก 2,000 ชุด ไปแจกราษฏรในเขตอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับมวลน้ำจากแม่น้ำเข็กต่อจากอำเภอวังทอง ในวันนี้ โรงครัวหลวงพ่อพระพุทธชินราช จะประกอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือนร้อนไปทุกวันจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพิษณุโลกจะบรรเทายุติลง ในวงเงินค่าอาหาร และน้ำที่ พระพุทธิวงศมุนี มีเมตตาช่วยเหลือในเบื้องต้น 300,000 บาท

โดยมี โรงครัว ของ วัดสันติวัน บึงพระ และ โรงครัววัดจุฬามณี ผนึกกำลังร่วมด้วยช่วยกัน ในการหุงข้าวสวย ช่วยอีก 2 แรง ส่งมาวิทยาลัยสงฆ์พุทธิราช บรรจุกล่องพร้อมกับข้าวและน้ำดื่มโดย พระภิกษุ สามเณร และ ขนขึ้นรถนำไปแจกแก่ประชาชนที่เดือนร้อน ต่อไป ในทุกวัน

Cr:FB ขวัญทอง สอนศิริ