นายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยพิษณุโลก-สุโขทัย

วันที่ 3 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบสิ่งของผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงจังหวัดพิษณุโลก ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 จากนั้น เดินทางโดยรถยนต์ ไปยังศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และเป็นประธานการประชุมพิจารณาช่วยเหลือและแก้ไข การประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดภาคเหนือ ณห้องประชุม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

เสร็จแล้ว เวลา 15:00 น นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางโดยรถยนต์เข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ลงเรือตรวจเยี่ยม ผู้ประสบอุทกภัยและมอบถุงยังชีพ จำนวน 2,200 ชุด แก่ราษฎรผู้ประสบภัย ณ บ้านดงพวง หมู่ที่ 7 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง

จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์ไปท่าอากาศยานกองบิน 46 เพื่อเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสุโขทัย บริเวณประตูระบายน้ำ บ้านหาดสะพานจันทร์ อำเภอสวรรคโลก ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจจะเดินทางกลับท่าอากาศยานกองบิน 46 พิษณุโลก และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทะลักท่วมถนนสายพิษณุโลก- หล่มสัก ช่วงหน้าเขาสมอแคลง ตำบลวังทอง และบ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น ขณะนี้ระดับน้ำลดลงจนรถยนต์ รถจักรยานต์ สามารถวิ่งสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกแล้ว

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้น้ำจากแม่น้ำเข็กหรือแม่น้ำวังทองที่ได้ไหลเอ่อท่วมล้นในเขตพื้นที่อำเภอวังทอง เช่น ตำบลวังนกแอ่น ตำบลชัยนาม ตำบลวังทอง ลดระดับลงแล้วอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ยังมีท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐเอกชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบันการศึกษา ได้น้ำอาหาร และเครื่องดื่ม ไปมอบให้ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

ประการสำคัญ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดตั้ง “โรงครัวพระราชทาน” เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกด้วย โดยในวันที่ 3 กันยายน 2562 ได้จัดตั้งบริการโรงครัวพระราชทาน- ภาค 3 ดีงนี้ 1. โรงเรียนวังทองพิทยาคม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เริ่ม วันที่ 3 ก.ย. 62 เวลา 08.00 น.2. อบต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
เริ่ม วันที่ 3 ก.ย. 62 เวลา 08.00 น. 3. ที่ว่าการอำเภอวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เริ่ม วันที่ 3 ก.ย. 62 เวลา 08.00.น. 4. วัดวังกระชัน ม.5 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เริ่ม วันที่ 3 ก.ย. 62 เวลา 08.00 น.

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้น้ำในแม่เข็กได้ไหลเอ่อล้นท่วมเข้าสู่พื้นที่ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง มีระดับ 1- 2 เมตร และคาดว่าไหลทะลักต่อไปยังพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตรต่อไป

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า เมื่อคืนวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้มีฝนตกลงมาอีกครั้ง จากอิทธิพลของพายุลูกใหม่”คาจิกา”ที่เข้ามาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัย และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อีกทั้งแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะแม่น้ำเข็ก หรือแม่น้ำวังทอง ที่ไหลผ่านอำเภอวังทอง ซึ่งต้องรับน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ รวมถึงอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากอิทธิพลพายุ”โพดุล”