มทบ.35 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ตรวจสุขภาพผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

วันที่ 2 ก.ย.62 เวลา 10.00 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 35 โดย กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 และโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ เร่งเข้าตรวจสุขภาพและฟื้นฟูสภาพจิตใจพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย

เพื่อป้องกันโรคที่มาจากน้ำพร้อมทั้งให้บริการทางการแพทย์และประเมินภาวะเครียดหลังได้รับผลกระทบจากพายุ”โพดุล” ณ. บ้านน้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน