ภาคเหนือ เจอพายุลูกใหม่ มีฝนร้อยละ70 ของพื้นที่ 2  ..นี้

นายประพฤติ ยอดไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศจะมีพายุลูกใหม่เข้ามาในประเทศไทย คาดว่าจะมีผลกระทบภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน นี้ สำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศของพายุลูกใหม่