พิษณุโลก”ดร.จักร พันธ์ชูเพชร” ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน มอบข้าวกล่อง น้ำดื่มผู้ประสบภัย

วันที่ 2 กันยายน 2562 ดร.จักร พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนบ้านวังพรม ม.7 ต.วังทอง อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้นำข้าวกล่อง 200 ชุดน้ำดื่ม 600 ขวด ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจะได้สำรวจความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป อาทิ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย