“จุติ ไกรฤกษ์”เร่งเยียวยาด่วน สั่งรวบรวมรายชื่อผู้ประสบภัย รายงานนายกรัฐมนตรี

 

วันที่ 1 กันยายน 2562 ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจเยี่ยมประชุมรับทราบสถานการณ์น้ำท่วม

โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัย และดินโคลนถล่ม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับทราบสรุปสถานการณ์น้ำท่วมหลังจากพายุโหมกระหน่ำในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยระบุว่าจะเดินทางลงพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมสรุปรายงานให้นายกรัฐมนตรี รับทราบประกอบการพิจารณาให้การช่วยเหลือ และได้มอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังพิษณุโลก และเครือข่าย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง

 

สำหรับความเสียหาย ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 ได้แก่ อำเภอวังทอง นครไทยบางกระทุ่ม และ เนินมะปราง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย พื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะเสียหาย อ.เนินมะปราง 117,209 ไร่ อำเภอวังทอง 36,098 ไร่ และพื้นที่ประมงเสียหาย 24 ตำบล 99 หมู่บ้าน บ่อปลา 945 บ่อ 926 ไร่ ปศุสัตว์เสียหายวงกว้าง 129 หมู่บ้าน เกษตรกรเดือดร้อน 6,570 ราย สัตว์เลี้ยง โค กระบือ ไก่ แพะ แกะกว่า 200,000 ตัว โรงเรียนปิดการเรียนการสอน โรงพยาบาลได้รับผลกระทบ ประชาชนเข้าถึงการบริการด้วยความยากลำบาก ซึ่งทางจังหวัดพิษณุโลกจะได้เร่งสำรวจเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ทันเวลา

 สำหรับการบริหารจัดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เร่งด่วนขณะนี้ คือ เร่งจัดอาหารกล่องและน้ำดื่มส่งในพื้นที่เสี่ยงภัย มื้อละ 3,000 กล่อง จัดเครื่องอุปโภคบริโภคจากสำนักงานเหล่ากาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก ลงพื้นที่แจกจ่ายโดยเร่งด่วนในวันพรุ่งนี้ และลำเลียงผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่ จัดหน่วยแพทย์ให้บริการรักษาโรค อย่างต่อเนื่อง

สำหรับในวันที่ 2 กันยายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จะลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอวังทองด้วย