d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

รมว.ทส.เปิดงานครบรอบ “29 ปี สืบ นาคะเสถียร” จังหวัดอุทัยธานี

298

รมว.ทส.เปิดงานครบรอบ “29 ปี สืบ นาคะเสถียร” จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 1 กันยายน 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติมูลนิธิสืบนาคะเสถียร หน่วยงานราชการ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงประชาชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา กว่า 500 คนเข้าร่วมงานรำลึก 29 ปี สืบนาคะเสถียร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี

 

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช แล่าวรายงานว่า กิจกรรมรำลึก 29 ปี สืบนาคะเสถียร มันขึ้นในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน 2562 ซึ่งมีพิธีวางหรีด รำลึก สืบนาคะเสถียร และการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า แล้วนักเรียนจำนวน 58 ทุน การบรรยาย และชมนิทรรศการ Smart Patrol” และเรื่อง “เสือ” กิจกรรม เตรียมความพร้อมสัตว์ป่าก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจากคอกพักสัตว์สู่คอก “soft release”เนื้อที่ 100 ไร่ เพื่อให้สัตว์ป่าปรับตัวเข้ากับสภาพธรรมชาติก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างแท้จริงต่อไป

ทั้งนี้ การเพาะพันธุ์และปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติเป็นหนึ่งในมาตรการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่จะช่วยให้เกิดการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน และได้ไปนอนนโยบายสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขปัญหาการลดจำนวนลงของสัตว์ป่า ในประเทศไทย อีกทั้งสามารถเพิ่มพูนสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยเพื่อให้เป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่การอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยได้อีกด้วย