นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม พบปะประชาชน เยี่ยมชมผลงานตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพบปะประชาชน และเยี่ยมชมผลงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเรื่อง การบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนครบวงจรด้วยกลไกประชารัฐ

โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวชาติพันธ์ต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาส พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนชุมชน , มอบเอกสารโครงการจัดรเบียบการใช้ที่ดิน พื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 ให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ราษฏร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายประชาชน พร้อมกล่าวให้โอวาส และมอบนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จากนั้นได้มอบอุปกรณ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ให้แก่ผู้แทนชุมชน และเยี่ยมชมนิทรรศการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่แม่แจ่มโมเดล และการจัดการขยะของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

ในวันที่ 15 มกราคม 2562 นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี จะประชุมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ อาคารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง