พิษณุโลก มทบ.39 – รพศ.4 –.3 พัน.302 –นพค.34 ส่งกำลังพล รถยนต์บรรทุก เรือท้องแบน สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2 อำเภอ

วันที่1 กันยายน2562 พลตรี ทวีศักดิ์วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39(มทบ.39)/ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งนำกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน พร้อมจัดรถบรรทุกขนาดใหญ่ FTS  ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางสัญจรภายในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

กรมรบพิเศษที 4 (รพศ.4) ค่ายสฤษดิ์เสนา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลวังยาง ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง และตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยได้ช่วยขนย้ายสิ่งของของผู้ประสบภัยออกจากบ้านพักที่ถูกน้ำป่าท่วมขัง และช่วยอพยพผู้ประสบภัยมายังสถานที่ปลอดภัย เพื่อรอให้ระดับน้ำเข้าสู่ภาวะปกติเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติภารกิจในการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อุทกภัยครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 

ต่อมาวันเดียวกันกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 (ช.3 พัน.302)ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกลำเลียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลวังทอง ออกไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง


อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมากองพันทหารช่างที่302 ได้ทำการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หลายตำบลของอำเภอวังทอง มาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมฉับพลันจำนวน 20 หลังคาเรือน บริเวณน้ำตกแก่งซอง บ้านเคียงน้ำ ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

นอกจากนั้น ยังจัดชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเรือท้องแบนจำนวน 2 ลำ เร่งเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางที่ถูกน้ำท่วมปิดทับเส้นทางถนน ทำให้ไม่สามารถใช้การได้และไม่สามารถเดินทางกลับเข้าบ้านพักอาศัยได้ตามปกติ จึงได้จัดเรือท้องแบนรับส่งประชาชนในพื้นที่หมู่ที่17 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทองจัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง

อีกทั้งได้จัดรถยนต์บรรทุก fts เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในการเดินทางผ่านพื้นที่ประสบอุทกภัย และลำเลียงขนย้ายสิ่งของบริเวณพื้นที่บ้านบึงพร้าว บ้านเนินคลี และบ้านเตาอิฐ ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลผู้ประสบภัยให้สามารถใช้ชีวิตและปลอดภัยจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าว

ในวันเดียวกัน ..จิรพงษ์ ครุฑพงศ์ หัวหน้าชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่34 (นพค.34 )สนภ.3 นทพ.พร้อมกำลังพล 12 นาย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่น้ำท่วมปัจจุบันหน่วยยังคงดำรงการช่วยเหลือเน้นสำรวจความเสียหาย โดยเฉพาะเส้นทางเส้นทางการสัญจรและแจกน้ำน้ำดื่มตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง

ขอบคุณภาพ.     :ศูนย์ข่าวททบ.5 พิษณุโลก

                     : ศูนย์ ปชส.ทภ.3

                     : ธเนศ อนุดิษฐ์

                     :ศศิวัณย์ ศรีพรหม