พิษณุโลก เร่งย้ายคนไข้ รพ.วังทอง หนีน้ำ ทหารกองพัน . 302 ส่งกำลังพล รถยนต์บรรทุกลำเลียง

วันที่1 กันยายน2562 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกภายหลังน้ำในแม่น้ำเข็กหรือแม่น้ำวังทองเอ่อล้นทะลักท่วมตำบลวังนกแอ่นตำบลชัยนามและตำบลวังทองซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงพยาบาลวังทองรวมทั้งเส้นทางสัญจรทางหลวงหมายเลข12 ถนนพิษณุโลกหล่มสักรถเล็กไม่สามารถวิ่งผ่านไปมาได้ต้องหลีกเลี่ยงไปเส้นทางอื่นแทน

ต่อมาวันเดียวกัน กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก.ลำเลียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลวังทอง.ออกไปส่งยังสถานพยาบาลใกล้เคียง

อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่วันที่31 สิงหาคมที่ผ่านมา กองพันทหารช่างที่ 302  ได้ทำการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หลายตำบลของอำเภอวังทองมาอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณภาพ :ศูนย์ข่าว ททบ.5 พิษณุโลก