พิษณุโลก – เพชรบูรณ์ – เลย เลี่ยงใช้เส้นทางสัญจร

วันที่ 1 กันยายน 2562 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อ.วังทอง จ.พิษณุโลก น้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำเข็ก หรือ แม่น้ำวังทอง ได้ล้นตลิ่งและส่งผลกระทบเป็นบริเวณวงกว้างแล้ว น้ำได้ท่วมผิวจราจรถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก ตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลวังทองไปทางตำบลวังนกแอ่น ระดับน้ำสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร และยังคงมีน้ำไหลผ่านถนนกระแสน้ำไหลเชี่ยวเแรงมาก

เจ้าหน้าที่ตำรวจ เและจ้าหน้าที่แขวงการทางพิษณุโลก ที่ 2 ได้ประชาสัมพันธ์ให้รถขนาดเล็ก หลีกเลี่ยงเส้นทาง ส่วนรถใหญ่ เช่นรถบรรทุก รถกระบะยกสูง ยังคงมีสัญจรผ่านไป-มาได้

สำหรับเส้นทางเลี่ยงจากเพชรบูรณ์ จะเข้าสู่อำเภอเมืองพิษณุโลก สามารถใช้เส้นทางจากแยกบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เข้าสู่อำเภอนครไทย มุ่งหน้าไปถนนนครไทย-ชาติตระการ อำเภอชาติตรการ จังหวัดพิษณุโลก ถึงแยกโป่งแค-ไป ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เข้าสู่ถนนโป้งแค-วัดโบสถ์ จะเข้าสู่อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอเมืองพิษณุโลก

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ใช้เส้นทางดังกล่าวจากพิษณุโลก เข้าสู่อำเภอวัดโบสถ์ ใช้เส้นทางวัดโบสถ์-โป่งแค เข้าสู่อำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย มุ่งไปถึงถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ที่แยกบ้านแยง ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย