ทั่วไป

พ่อเมืองอุตรดิตถ์ หนุนประชาชนเร่งการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกวังสีสูบ เชื่อเสร็จทันตามสัญญา

พ่อเมืองอุตรดิตถ์ หนุนประชาชนเร่งการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกวังสีสูบ เชื่อเสร็จทันตามสัญญาแน่

 

กรณีชาว จ.อุตรดิตถ์ ร้องเรียนไปยังเพจ “ข่าวอุตรดิตถ์ ความจริง เป็นกลาง ใกล้ตัวคุณ” เพจที่ชาว จ.อุตรดิตถ์ใช้ร้องเรียนปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นว่า โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดวังสีสูบ บ้านวังสีสูบ หมู่ 1 ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ ถนนสาย 11 หรืออุตรดิตถ์-เด่นชัย เส้นทางที่ใช้สัญจรขึ้นสูงภาคเหนือ และจากภาคเหนือลงสู่ทุกภาคของประเทศ ผ่านไปเกือบ 3 ปี การก่อสร้างก็ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ส่งผลทำให้การสัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวติดขัดมากในช่วงปกติและช่วงเทศกาลจะติดมากหลายเท่า  

 ล่าสุดวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการ จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า เห็นด้วยและดีแล้วที่ชาว จ.อุตรดิตถ์ เห็นว่าอะไรถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ด้วยการออกมาช่วยกันกระตุ้นและเคลื่อนไหวเพื่อให้โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดเป็นไปตามระยะเวลา เพราะเห็นว่าวันนี้โครงการมีการก่อสร้างล่าช้าไปมาก เชื่อว่าข่าวออกไปทางสื่อมวลชนและทางโซเชียลแล้ว ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน ที่ 1 จ.พิจิตร ซึ่งรับผิดชอบโครงการก่อสร้างดังกล่าวน่าจะรับรู้รับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับการก่อสร้างที่ล่าช้า เชื่อว่าทางศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน ที่ 1 จ.พิจิตร น่าจะเร่งมือทำให้เสร็จตามสัญญาอย่างแน่นอน หากไม่เสร็จทันก็อาจจะถูกปรับเงินก็เป็นได้ เบื้องต้นทางจังหวัดจะยังไม่ทำหนังสือทักท้วงไปเพื่อให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน ที่ 1 จ.พิจิตรเข้ามาดำเนินการตามที่ชาว จ.อุตรดิตถ์เรียกร้อง 

แหล่งข่าวผู้รับเหมา จ.อุตรดิตถ์รายหนึ่ง กล่าวว่า หากโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดวังสีสูบไม่แล้วเสร็จตามสัญญาศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน ที่ 1 จ.พิจิตรไม่ต้องเสียค่าปรับเมื่อผิดสัญญาก่อสร้างไม่ทัน แต่งบประมาณก็จะถูกส่งไปยังสำนักงบประมาณ แต่งบประมาณจะไม่ตก หากมีการก่อสร้างงานเพิ่มอีกก็สามารถเบิกจากสำนักงบประมาณออกมาได้อีก แต่ผลเสียคืองานจะไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ คนที่เสียประโยชน์คือ ประชาชนในพื้นที่ก็จะไม่ได้ใช้อุโมงค์ทางลอดตามระยะเวลา

 สำหรับการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกวังสีสูบ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2559-2562 งบประมาณที่ใช้ 594 ล้านบาท และจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 แต่ปัจจุบันการก่อสร้างมีเพียงการเทคอนกรีตฝาผนังอุโมงค์ทางลอดเท่านั้น การดำเนินการก่อสร้างถือว่าล่าช้าออกไปมาก จึงทำให้ชาว จ.อุตรดิตถ์ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน ที่ 1 จ.พิจิตร เข้ามาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาดังกล่าว

ปวินท์ อินกล่ำ ภาพ/ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close