พิษณุโลก แม่น้ำวังทองวิกฤต รับน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ และอำเภอนครไทย

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก เปิดเผยว่า แม่น้ำวังทองอยู่ในระดับวิกฤต ปริมาณน้ำเพิ่มต่อเนื่อง สถานการณ์น้ำวัดปริมาณน้ำไหลผ่านได้ 719.00 ลบ.ม./วินาที มีปริมาณน้ำมากเกินความจุลำน้ำ และมีระดับสูง ล้นตลิ่ง จึงขอให้แจ้งเตือนประชานชน ชุมชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำวังทอง และอาศัยบริเวณพื้นที่ต่ำ ใกล้แม่น้ำยกของไว้ที่สูง พร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด


เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุ โพดุล ในจังหวัดพิษณุโลกได้รับผลกระทบหลายลุ่มน้ำ ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก น้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ปริมาณมาก ที่ไหลมาจาก จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้ไหลลงสู่แม่น้ำวังทอง และสร้างผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำในหลายตำบลของอำเภอวังทอง ขณะที่น้ำบางส่วนได้เริ่มไหลล้นตลิ่งเข้าตลาดสดวังทอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรีบกรอกกระสอบทรายกั้นตลิ่งแล้ว

ขอบคุณ: เพจโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก