พะเยา อดีตเจ้าหน้าที่ขนเงินธนาคาร ทิ้งงานประจำมาทำเกษตรปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ ปลอดสารพิษ

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวได้ติดตามดู เกษตรกรหนุ่ม วัย 31 ปี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 12 ชาวบ้านแม่ใส ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา อดีตเจ้าหน้าที่ขนเงินธนาคาร ลาออกจากงานประจำ หันมาทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ปลอดสารพิษ ทั้งปลูกผัก เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว เป็ด และไก่ ทำเกษตรผสมผสานแบบครบวงจร นำผลผลิตออกขายสู่ตลาดทุกวัน สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

นายกิตตินันท์ ดวงแก้ว เกษตรกรหนุ่ม วัย 31 ปี กำลังเก็บผลผลิตที่ตนเองปลูกไว้ อย่างเช่นตอนนี้ตนเองได้ปลูกแตงกวา บวบเหลี่ยม เพื่อเตรียมจำหน่าย นอกจากนี้ตนเองยัง ทำนา เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว เป็ด และไก่ ทำเกษตรผสมผสานแบบครบวงจร และปลอดสารพิษ สามารนำผลผลิตออกขายสู่ตลาดทุกวัน อย่างเช่นตอนนี้ตนเองได้ปลูกแตงกวา บวบเหลี่ยม ผักชี ก็สามารถเก็บผลผลิตออกสู่ตลาดได้ทุกวันจนกว่าผลผลิตจะหมด และตนเองก็จะปลูกผักอื่นๆ ทนแทน สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ซึ่งตนเองจะปลูกแบบอินทรีย์ปลอดสารพิษ ปุ๋ยที่ใส่ผักก็จะเป็น มูลวัวและหมูที่ตนเองเลี้ยงไว้ ที่ใช้พื้นที่ประมาณ 4 ไร่ โดยจะเน้นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดปลอดสารพิษ และสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

นายกิตตินันท์ เล่าว่า อดีตนั้นตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ขนเงิน ของธนาคารแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพะเยา มาเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว แล้วเกิดเบื่อกับงานประจำ จึงลาออกจากงาน ประกอบทางบ้านมีที่นา และตนเองได้เรียนมาทางด้านเกษตรด้วย จึงลาออกจากงานประจำ หันมาทำเกษตรแบบเต็มตัว ขายพืชผักสวนครัวที่ตนเองปลูก นอกจากนี้ตนเองยังเปิดเขียงหมู ขายหมูตลาดในหมู่บ้านอีกด้วย สามารถสร้างรายได้กว่า 2,000 บาท ต่อวัน ถือได้ว่าเป็นรายได้ที่ดี เมื่อเทียบกับงานประจำที่เคยทำอยู่ และทำให้ตนเองครอบครัวอยู่อย่างอิสระ มีความสุข ในแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา รายงาน