d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

สสจ.ตาก จัดมหกรรมตลาดนัดธุรกิจสุขภาพและบริการการนวดไทย

263

สสจ.ตาก จัดมหกรรมตลาดนัดธุรกิจสุขภาพและบริการการนวดไทย

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 31 ส.ค. 2562 ที่อาคารกิตติคุณ อ.เมืองตาก จ.ตาก   นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานมหกรรมตลาดนัดธุรกิจสุขภาพและบริการการนวดไทย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้จัดขึ้น ตามโครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานธุรกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ประจำปี 2562  โดยมีนายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก  พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานจำนวนมาก


นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก  กล่าวว่า  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ​ โดยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของประเทศไทย​ ซึ่งมีต้นทุนทางธรรมชาติประวัติศาสตร์ที่มีความเจริญสืบทอดมาอย่างยาวนานและมีความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ ที่จะส่งผลให้นโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย​เป็นเลิศในผลิตภัณฑ์ และการบริการด้านสุขภาพ​ รวมทั้งการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย

เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านสุขภาพของเอเชีย​ ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบกับรัฐบาลไทยได้ดำเนินการยื่นขึ้นทะเบียนนวดไทยเป็นมรดกทางปัญญาที่จับต้องไม่ได้ต่อองค์การยูเนสโกแล้วด้วย


สำหรับกิจกรรมภายในงาน​ ประกอบด้วย​ การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน​ การประกวดนาฏลีลาฤาษีดัดตน​ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการให้บริการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การนวดไทย