มทบ.39 นำกำลังพล ชุดบรรเทาสาธารณภัยกว่า 100 นาย ฝ่าสายฝนช่วยผู้ประสบภัย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

วันที่  30 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 / รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 ตรวจความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมการเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย วาตภัย ในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

โดยจัดกำลังพลกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 จำนวนกว่า 100 นาย พร้อมยานพาหนะ รถยนต์บรรทุก รวม 8 คัน, เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ท้าย จำนวน 2 ลำ, ไฟฉายและอุปกรณ์ที่จำเป็น พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด เคลื่อนย้ายเดินทางเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยมีกำลังพลส่วนหน้าได้เดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยส่วนหน้าอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ต่อมาเวลา 20.30 น. พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 นำกำลังพลกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 เคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งกองอำนวยการ ณ ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นาย ปารเมศ แสงสว่าง นายอำเภอเนินมะปราง เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ เบื้องต้นมีพื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย จำนวน 3 ตำบล ในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง

ทั้งนี้ กองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง จะใช้ที่ว่าการอำเภอเนินมะปรางเป็นจุดรวมผลของทุกฝ่าย เพื่อสนธิกำลังทั้งฝ่ายปกครอง, มูลนิธิประสาทบุญสถาน, หน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพมงคลธรรม, หน่วยกู้ภัยสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร และจิตอาสา,ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจัดกำลังและเครื่องมือเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้เร็วที่สุด