ผจก.”แบงค์” เล่นดนตรีเปิดหมวกถนนคนเดิน หาเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้ติดตามดู ผจก.ธนาคารกรุงเทพจำกัด ใจบุญจิตอาสา เปิดหมวก เล่นดนตรีแอคคอร์เดียน ตามถนนคนเดิน หาเงินสมทบทุน ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ตามถนนคนเดินจังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา เพื่อนำเงินที่ผู้ร่วมสมทบจากการเล่นดนตรีเปิดหมวก ตามถนนคนเดิน นำไป สมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงตลอดจนผู้ยากไร้ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ถึงแม้ว่าจะมีตำแหน่งสูงเป็นถึงผู้จัดการธนาคาร แต่ก็ไม่ได้ถือตัว เป็นจิตอาสา เล่นดนตรีเปิดหมวก หาเงิน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เป็น ผู้ป่วยติดเตียง ตามโรงพยาบาล ตลอดจนเป็นการ ตอบแทน พระคุณในถิ่นกำเนิด ของตนเอง

จากการติดตามพบว่านักดนตรีเปิดหมวกที่เล่น แอคคอร์เดียน หรือผู้คนทั่วไปเรียกว่า หีบเพลง ตามถนนคน ชื่อนายรังสรรค์ นินประภาอายุ 53 ปี บ้านเลขที่1หมู่ 4ตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปัจจุบันทำงานเป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นคนใจบุญ มีจิตอาสา ใช้เวลาว่างเล่นดนตรี โดยใช้เครื่องเล่น “แอคคอร์เดียน”นำมาเล่นโชว์หลังจากเลิกงานหรือวันหยุดตามถนนคนเดิน ทั้งในอำเภอเด่นชัย และอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เพื่อเป็นการเล่นให้ความบันเทิง เพื่อให้ผู้คน ที่มา เที่ยวถนนคนเดิน ได้รับชมรับฟัง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คน งานนักท่องเที่ยว ได้สนับสนุนเงิน เพื่อนำไปสมทบจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ตามโรงพยาบาล จังหวัดแพร่ และอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้เล่นดนตรีมา ประมาณ 3 ปีแล้วนะเงินที่ได้ จากผู้ที่ให้การ ช่วยเหลือสมทบ รายการเล่นดนตรีคนละเล็กละน้อย ก็ถือว่า เป็นการช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ ด้วยกัน และที่สำคัญยังเป็นคนไทยด้วยกัน ซึ่งเงินที่ได้ จากการเล่นดนตรีเปิดหมวก ในแต่ละครั้ง จะนำไปมอบให้โรงพยาบาล ครั้งละไม่ต่ำกว่า10,000บาท และไม่มีการหักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดได้มาเท่าไหร่ก็จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลทั้งหมด

นายรังสรรค์ นินประภาอายุ 53 ปี บ้านเลขที่1หมู่ 4ตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ปัจจุบันทำงานเป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สาเหตุที่เล่นดนตรีตามถนนคนเดินตนเองมีจิตอาสา มีเจตนารมณ์ ที่จะทดแทนคุณ แผ่นดินเกิด จึงมีความคิด ที่ ทำอย่างไร ที่จะได้ช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ในโรงพยาบาล จังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา จึงใช้เวลาว่างจากการทำงาน นำเอาเครื่องดนตรี แอคคอร์เดียน ของตนเองที่เล่นมา ได้ประมาณ 3 ปี นำมาเล่นเปิดหมวกตามถนนคนเดิน ซึ่งก็ได้ขออนุญาตการเล่นดนตรีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แล้ว


หลังจากนั้นก็ได้มาทำการเล่นดนตรีเปิดหมวกกลางถนนคนเดิน ทั้งในเขตจังหวัดแพร่ ในเขตจังหวัดพะเยา โดยได้รับการ สนับสนุน ช่วยเหลือ ด้านปัจจัย คนละเล็กละน้อย เพื่อนำไปสมทบ ทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

ที่ผ่านมาได้นำเงิน จากการเล่นดนตรีเปิดหมวก นำ ไปสมทบ ซื้ออุปกรณ์ ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วย ติดเตียง ในจังหวัดแพร่ ครั้งละ ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และล่าสุด ก็ได้ แสดงดนตรีเปิดหมวก ตามถนนคนเดิน ในเขตเมืองพะเยา เพื่อจะนำเงินที่ได้ทั้งหมด นำไปมอบให้กับโรงพยาบาล อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งถือว่า เป็นถิ่น ที่ตนเองได้กำเนิด มา ซึ่งเงินทั้งหมดที่ได้มา ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งสิ้น ก็ขอฝากถึง ผู้ใจบุญ ที่ได้ร่วมสมทบทุน ที่ตนเองได้เล่นดนตรี ถือว่าเป็นการ สมทบทุน ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยกัน อย่างน้อยก็คนไทยด้วยกัน หาก มีใครสนใจจะให้ตนเอง ไปเล่นดนตรี ตามสถานที่ ต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081 3875067

สัมภาษณ์นายรังสรรค์ นินประภา อายุ 53 ปี บ้านเลขที่1หมู่ 4ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพราะว่า ปัจจุบันทำงานเป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เบอร์โทร 0813875067