นอภ.เมืองพิษณุโลก จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วยติดเตียง คนชรา-พิการ

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.45 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนและบัตรเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่จัดหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการนอกสถานที่กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่แต่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงตนกรณีเร่งด่วน

ในการนี้ได้ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้กับผู้พิการ คือนายแดง แดงสวัสดิ์ ซึ่งพิการทางสายตา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 4/10 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก