พิษณุโลก พาณิชย์ประกาศควบคุมราคาข้าวเหนียว กักตุนฉวยโอกาสขึ้นราคา โทษปรับ-จำคุก

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ราคาข้าวเหนียวมีราคาขยับขึ้นสูงหลายพื้นที่ จนทำให้พ่อค้า แม่ค้า ที่จำหน่ายผลิตภัณ์ข้าวเหนียว เช่น ข้าวนึ่ง ข้าวหลาม สังขยา เป็นต้น ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากพ่อค้าข้าวเหนียว และโรงสีอาจจะฉวยโอกาสขึ้นราคา หรือ กักตุน ทำให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ต้องอ
อกตรวจโรงสี พ่อค้า ประกาศแจ้งเตือนโทษทั้งปรับและจำคุก

ล่าสุดวันนี้ 28 สิงหาคม นางสาวยุพาภรณ์ ส้มลิ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-4 จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสี และผู้ประกอบการผู้ค้าข้าว เพื่อติดตามสถานการณ์การกักตุนผลผลิตข้าวเหนียวและการปิดป้ายแสดงราคาการจำหน่าย

ผลการตรวจสอบปรากฎว่า ผู้ประกอบการค้าข้าวมีปริมาณข้าวสารเหนียวจำหน่ายเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจน โดยราคาข้าวสารข้าวเหนียว จำหน่าย ณ วันนี้ ราคา 1,950-2,100 บาท (บรรจุ 45 กก./กระสอบ) ราคาขายปลีก ราคา 43-44 บาท/กก. และไม่พบการกักตุนข้าวเหนียวแต่อย่างใด

เจ้าหน้าที่ ได้แจกประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 24 ประกาศลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เรื่อง ให้แจ้งแจ้งปริมาณ การกักตุนข้าวเหนียว ห้ามกักตุนและฉวยโอกาสจำหน่ายข้าวเหนียวในราคาที่สูงเกินสมควร และกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด