กว๊านพะเยา เริ่มพร่องน้ำ.หลังปริมาณเริ่มเต็มความจุ

กว๊านพะเยาเริ่มพร่อง น้ำออกจากประตูระบายน้ำบางส่วน หลังปริมาณน้ำกว๊านพะเยาเริ่มเต็มความจุที่ 33.84 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยขณะนี้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาอยู่ที่ 33.64 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 94% ขณะที่ชลประธานยังตั้งเป้าที่จะกักเก็บน้ำกว๊านพะเยาอยู่ที่ 55 ล้าน ลูกบาศก์เมตร หลังได้มีการก่อสร้างฝายพับได้เพื่อรองรับการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง

สภาพน้ำกว๊านพะเยาที่ บริเวณประตูระบายน้ำศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดพะเยา เจ้านาทีเริ่มระบายน้ำช่องประตูระบายน้ำบันไดปลาโจน จำนวนหนึ่งช่องเพื่อพร่องน้ำออกจากกว๊านพะเยา หลังจากที่ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาเริ่มเต็มความจุ เดิมคือ 33.84 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยขณะนี้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาอยู่ที่ 33.642 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 94% ของความจุเดิม ก่อนที่จะทำการสร้างฝายพับได้ เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ โดยชลประทานตั้งเป้าหมายที่จะกักเก็บน้ำบริเวณกว๊านพะเยาให้ได้ถึง 55 ล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงฤดูฝนปีนี้และในขณะนี้หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและใกล้เต็มความจุเดิม

ซึ่งขณะนี้กว๊านพะเยาก็ได้เริ่มพร่องน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์หากมีฝนตกมายังรุนแรงและรวดเร็ว จะส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่บริเวณเหนือกว๊านพะเยา จึงได้ทำการพร่องน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าว ขณะที่สภาพของน้ำกว๊านพะเยา ขณะนี้พบว่าคุณภาพอยู่ในขั้นดี และทำให้ทัศนียภาพของกว๊านพะเยากลับมาสวยงามดังเดิมหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น