พิษณุโลก เจ้าภาพจัดงาน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ขบวนแห่ 9 อำเภอ ยิ่งใหญ่อลังการ


วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดพิษณุโลก บรรยากาศการตกแต่งขบวนรถแห่ของอำเภอต่างๆของ 9 อำเภอ โดยเน้นใช้กล้วยประกอบการตกแต่ง เพื่อเข้าสู่บริเวณสถานที่จัดงาน
“Thailand Banana World & OTOP Indo -Chaina Expo 2019” ในระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และพิธีเปิดในช่วงเย็นวันนี้ 26 สิงหาคม เวลา 18.00 น.

ซึ่งเป็นการจัดงานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัยและตาก ภายใต้โครงการ สร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบูรณาการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศและประวัติศาสตร์ โดยใช้กล้วยเป็นไฮไลท์ของการจัดงาน เช่น กล้วย ต้นกล้วย ใบกล้วย หัวปลี และกล้วยที่ผลิตเป็นอาหาร โดยแต่ละค่ำคืนมีการ แสดงของศิลปินชื่อดังอีกด้วย

เนื่องจากในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีพื้นที่ปลูกกล้วยและผลิตภัณฑ์ กล้วย 1.จังหวัดพิษณุโลก มีผลิตภัณฑ์กล้วยตาก สายพันธุ์มะลิอ่อง และมีสายพันธุ์กล้วย 200 สายพันธุ์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา 2.จังหวัดเพชรบูรณ์ มีกล้วยหิน โดยใช้มะขามหวานมาเป็นไส้กล้วยที่มีชื่อเสียง รวมทั้งการปลูกกล้วยหอมส่งประเทศญี่ปุ่น 3.จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลิตภัณฑ์กล้วยม้วน กล้วยกวน เป็นต้น 4.จังหวัดสุโขทัย มีผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบอบเนย กล้วยเค็ม กล้วยปาปิก้า กล้วยเบรคแตกกล้วยม้วน รวมทั้งใบกล้วยตานี ที่ส่งจำหน่ายในกรุงเทพฯ 5. จังหวัดตาก มีผลิตภัณฑ์กล้วยตากจากกล้วยน้ำว้า รวมทั้งเป็นแหล่งปลูกกล้วยหอม และกล้วยไข่ ส่งออก

นอกจากนั้นภายในงาน การประกวดธิดานางตานี การใช้กล้วยประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์กล้วย 100 คูหา ตกแต่งอย่างสวยงาม ศิลปวัฒนธรรม 5 จังหวัด ผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่น นิทรรศการ เทคโนโลยี การเสวนาของนักวิชาการ การอบรมให้ความรู้จากนักวิชาการ และเกษตรกร อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมจักรยานแรลลี่ 15 กิโลเมตร

สำหรับพิธีเปิดยิ่งใหญ่อลังการ โดยจะมีขบวนแห่ตกแต่งอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม ของ 9 อำเภอ 9 ขบวน และ
มีความยาว 9 กิโลเมตร แต่ละขบวนจะมีวงดุริยางค์นำขบวน ซึ่งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุกอำเภอ ทั้งนี้จะได้นำผลิตภัณฑ์โอท็อปและเอกลักษณ์ที่เป็นของดีที่โดดเด่นทุกอำเภอและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มาร่วมจัดการแสดงภายในงาน

ทั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นความสำคัญและความผูกพันระหว่างคนไทยกับกล้วยที่มีมาอย่างยาวนาน กล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกสามารถใช้ทดแทนเลี้ยงดูประชากรตั้งแต่เกิดจนตาย ต้นกล้วย ก้านกล้วย ใบกล้วยหัวปลี สามารถใช้ประโยชน์ได้งานนี้จึงเป็นงานที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

นอกจากนั้น นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประพันธ์เพลง กล้วย ซึ่งขับร้องโดย แอ็ด คาราบาว หรือ ยืนยง โอภากุล และอาจารย์ธนิส ศรีกลิ่นดี ซึ่งทั้ง 2 คน เป็นศิลปินแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การจัดงานอีกด้วย