พะเยา สถานการณ์น้ำท่วมบ้านเปี๋อยเปียง อ.เชียงคำ กลับสู่ภาวปกติ

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 สถานการณ์น้ำท่วมใน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ล่าสุดฝนเริ่มหยุดตก ในขณะที่น้ำในลำคลองเริ่มทรงตัวและลดลงตามลำดับ โดยเฉพาะพื้นที่บ้านเปี๋อยเปียงบางพื้นที่น้ำได้ลดลงในระดับปกติ เหลือเพียงความเสียหายของสวนไร่นา บ้านเรือนและถนนบางส่วนที่ถูกน้ำกัดเซาะ

ชาวบ้านในพื้นที่หมู่14 บ้านเปี๋อยเปียง อ.เชียงคำจ.พะเยา เปิดเผยว่า ในช่วงตั้งแต่ใกล้รุ่ง จนกระทั่งช่วงเช้า ได้มีฝนตกหนัก ติดต่อกันทั้งวันทั้งคืน ทำให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็ว แม้จะได้เตรียมพร้อมแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ แต่ตอนนี้ลำน้ำได้เริ่มทรงตัวและคาดว่าจะลดระดับลงถ้าไม่มีฝนมาเติม แต่ถ้ามีฝนเทลงมาอีกก็จะสร้างความเสียมากกว่านี้

พร้อมกันนี้ทางอำเภอเขียงคำ สั่งการให้ทุกหน่วยงานและทุก อปท. ให้เฝ้าระวังและจัดเตรียมกำลัง จนท.หรืออาสาสมัครหน่วยงานต่างๆดูปริมาณน้ำฝน เพื่อเตรียมพร้อมหากมีฝนตกมาเพิ่มอีก ส่วนความเสียหายได้สั่งการให้อปท.ในเขตพื้นที่ดูแลประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น