นางฟ้าแห่งวงการพยาบาลได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี และ สตรีดีเด่นแห่งปี

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร นางณัทกวี ศิริรัตน์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล (อาจารย์แม่)​ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี และ สตรีดีเด่นแห่งปี พุทธศักราช 2562 สาขาบริหารการศึกษา โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จาก พลเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/ เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ประธานในพิธี
นางณัทกวี ศิริรัตน์ (อาจารย์แม่)​ เกิดวันที่ 9 สิงหาคม 2493 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การทำงานของอาจารย์ ยึดหลักประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง พร้อมใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และ ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน 69 ปี ของอาจารย์แม่ ได้สร้างคุณประโยชน์คุณูปการให้กับสังคม ตลอดเวลาอย่างไม่เคยย่อท้อ ทั้งยังเป็นคุณแม่ที่เป็นทั้งพ่อและแม่ให้ลูกตั้งแต่ลูกเยาว์วัยจนเติบใหญ่ประสบความสำเร็จ และอาจารย์แม่เป็นพยาบาลสำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ศิริราช เข้าทำงานที่โรงพยาบาลศิริราช

เพื่อดูแลผู้ป่วย จนได้รับการชื่นชมจากหน่วยงานและคนไข้เสมอมา ต่อมาท่านได้ผันชีวิตมาเป็นอาจารย์พยาบาลที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมสร้างพยาบาลที่ดีสู่สังคม จากนั้นได้ลงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้วางรากฐานวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ ขยายสู่ชุมชน จนเกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านวิถีไทย ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพดีวิถีไทยวัดท้ายตลาด ให้บริการด้านวิถีไทยกับชุมชนและสังคมทั้งในและต่างประเทศ

จากนั้นได้เกษียณอายุราชการ เข้าสู่การเป็นอธิบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้ทุ่มเทก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น วันเกิดศูนย์ความเป็นเลิศของห้อง LAB ปฏิบัติการพยาบาลมีชื่อเสียงทั่วเอเชียตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 มีเครื่อง Sectra ดิจิตอล 3 มิติแห่งแรกของประเทศไทย และเมื่อต้นปีพ. ศ. 2562 ด้วยประสบการณ์ ในวงการพยาบาล นักบริหารการศึกษาท่าน จึงได้มาเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำเร็จในปีพศ. 2562 ถือเป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขึ้น มีนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกและด้วยวิสัยทัศน์แห่งการบริหารของท่านเมื่อ 16 สิงหาคม 2562 ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านสุขภาพระดับนานาชาติขึ้นกับบริษัทเบจิง ซือลู เอดูเคชั่น เทคโนโลยีจำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นการพัฒนาวิทยาลัยการพยาบาล น้องใหม่ที่ก้าวกระโดดที่สังคมชื่นชมและจับตามองก้าวต่อไปของนักบริหาร นางฟ้าสีขาวแห่งวงการพยาบาล วงการศึกษาท่าน ควรค่าแล้วกับรางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางเดิน สตรีตัวอย่างแห่งปี 2562 และนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน