เชียงใหม่ 250 ร้านค้า 4 จังหวัดภาคเหนือ แสดงจำหน่ายสินค้า

วันที่ 23 ส.ค.2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า New North Expo 2019 Food & Lifestyle ที่ ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ สถานกงสุล นักธุรกิจ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก


ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมอาหารแปรูปและเกษตรแปรรูปรวมทั้งผู้ประกอบการสินค้าหัตถอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ให้สามารถแข่งขันได้ โดยเป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อีกทั้งส่งเสริมผลักดันอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าในภูมิภาค โดยเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับ สร้างโอกาสการจัดงานแสดงสินค้าระดับท้องถิ่น สู่ระดับภูมิภาค และระดับประเทศอีกด้วย


สำหรับงานแสดงและจำหน่ายสินค้า New North Expo 2019 Food & Lifestyle จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ที่ ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีผู้ประกอบการจาก 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง นำสินค้าประเภทเกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป ของฝากของที่ระลึกจากวัสดุ นวัตกรรมใหม่ๆ เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายกว่า 250 ราย

 

โดยเป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพทางการตลาดจากโครงการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 รวมทั้งบูธแสดงสินค้าของหน่วยงานต่างๆ มาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัส เรียนรู้ ลองทำ Workshop รวมถึงจับจ่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าภาคเหนือและการเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับผ้า
นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการแสดงนิทรรศการ ผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรม/โครงการเด่น (Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่, นิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ และกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การสาธิต รวมทั้งการสัมมนาให้ความรู้ ตลอดจนการเจรจาเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งจะมีคู่ค้าทั้งในและประเทศอาเซียนให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมด้วย