แม่สอด TBC ไทย-เมียนมา และราษฏร ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เชื่อมความสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน


วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พันเอกไมตรี ชูปรีชา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (TBC) ฝ่ายไทย พร้อมด้วยพันตรีปิ๊เพียวอ่อง ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 338 ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (TBC) ฝ่ายเมียนมา ร่วมกับส่วนราชการ และราษฏร ชาวไทยและชาวเมียนมา หมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน บ้านท่าอาจ -บ้านไส้ปิ้วสง ร่วมกิจกรรมปลูกป่า และปล่อยพันธุ์ปลานิล กว่า 2,000 ตัว เชื่อมความสัมพันธ์ 2 แผ่นดินไทย – เมียนมา

เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งฝั่งไทย และฝั่งเมียนมา ทั้งจากบ้านไส้ปิ่วยี่สง จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาและบ้านท่าอาจ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ทั่วถึงกันตลอดแนวชายแดน ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบนิเวศน์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม สามารถพลิกฟื้นสภาพผืนป่าให้กลับคืน ในสภาพสมบูรณ์ได้ดีดังเดิม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในพื้นที่ชายแดน ระหว่างประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ของทั้งสองประเทศอีกด้วย


ภาพ-ข่าว /ไพฑูรย์ สุขแว่น