ไทย-เมียนมา ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 45 พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกป่า และปล่อยพันธุ์ปลานิล กว่า 2พันตัว เชื่อมความสัมพันธ์ 2 แผ่นดินไทย – เมียนมา

ที่ห้องประชุมบุษราคัม มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พันเอกไมตรี ชูปรีชา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ประธานคณะกรรมการทีบีซีฝ่ายไทย พร้อมด้วยพันตรีปิ๊เพียวอ่อง ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 338 ประธานคณะกรรมการทีบีซีฝ่ายเมียนมา พร้อมคณะกรรมการทั้งสองฝ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 45 เพื่อประสานความร่วมระหว่างประเทศ


ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการหารือ เพื่อประสานความร่วมมือ โดยทางการไทยพร้อมจะให้การช่วยเหลือประเทศเมียนมา เมื่อประสบภัยพิบัติต่างๆ หากฝ่ายเมียนมา ต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งผ่านช่องทาง ทีบีซี ได้ ตลอดจนการประชาน ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ในการป้องกันโรคระบาด แนวชายแดนทั้ง ไข้เลือดออกและโรคโปลิโอ โดยที่ผ่านมา มีการร่วมรณรงค์ระหว่างทั้งสองประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโปลิโอ


นอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือ ในการเข้มงวดกวดขัน ตรวจตราบุคคลในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งชาวต่างชาติ และยานพาหนะ ที่ผ่านเข้าออก ตามแนวชายแดน ในทุกช่องทางท่าข้าม เพื่อป้องกัน การลักลอบลำเลียงยาเสพติด ตามแนวชายแดน การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ข้ามฝั่งโดยผิดกฎหมาย แลปัญหาอื่นๆ เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่อไป


ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น