พระเชียงแสน สิงห์ 1 สวยงามอลังการใหญ่สุดในภาคเหนือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความสวยงามของพระพุทธรูปสิงห์ 1 ที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา บริเวณสำนักสงฆ์วัดป่าห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ชาวบ้านร่วมจิตศรัทธาก่อสร้างขึ้น เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมระลึกถึงองค์สัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้า และถือเป็นพระพุทธรูปสิงห์ 1 ที่ใหญ่สุดในภาคเหนือ และมีความสวยงามตระการตา

พระครูใบฎีกา อภิญชัย มหาวิรโย เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดป่าห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำผ็สื่อข่าวเข้าชมความสวยงามของพระใหญ่โลกะวิทู ที่ทำการก่อสร้างขึ้นบริเวณสำนักปฎิบัติธรรมป่าห้วยบง ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพุทธศาสนิกชนชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมาปฎิบัติธรรมในสถานที่แห่งนี้ ซึ่งพระองค์ใหญ่ดังกล่าวถือว่าเป็นพระสิงห์ 1 ที่มีความใหญ่โตที่สุดในภาคเหนือ โดยได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

 

พระครูใบฎีกาอภิญชัย มหาวิรโย เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดป่าห้วยบง เล่าว่า แรงบันดาลใจในการจัดสร้างพระสิงห์ 1 ดังกล่าวนั้นเนื่องจากตัวท่านเองได้ไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดแพร่ และพบว่าได้มีการก่อสร้างพระพุทธรูปเป็นจำนวนมาก จากนั้นหลังจากที่เดินทางมาปฎิบัติธรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา บริเวณป่าห้วยบงแห่งนี้ เมื่อปี 2545 จึงอยากจะสร้างองค์พระที่เป็นสัญลักษณ์ของการปฎิบัติธรรมและเป็นพระที่มีรูปแบบของล้านนาไทย จึงได้จัดสร้างพระสิงห์ 1 ที่เป็นปรางค์ ปรมาวิชัย ที่เป็นต้นแบบของพระเชียงแสน

 

จึงได้เริ่มก่อสร้างขึ้นโดยมีหน้าตักกว้าง 10 เมตรสูง 15 เมตร และมีรูปร่างที่ท้วมสมบูรณ์ซึ่งคาดว่าเป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระสิงห์หนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในล้านนา หลังจากได้มีการก่อสร้างเสร็จเมื่อปี 2557 ก็ได้มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาสักการะบูชาและเข้าปฏิบัติธรรมในสถานที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่นี่ โดยพระสิงห์ 1 องค์ดังกล่าวนั้นนอกจากจะใหญ่โตสวยงามเด่นเป็นสง่าแล้ว ยังถูกรายรอบด้วยเรื่องราวพุทธประวัติ ที่เป็นปฎิมากรรมให้ได้เข้าเที่ยวชมความงามอีกเป็นจำนวนมาก

สัมภาษณ์…พระครูใบฎีกา อภิญชัย มหาวิรโย เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดป่าห้วยบง

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว