มีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ตลอดสัปดาห์นี้


https://www.tmd.go.th/7-day_forecast.php
ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา
ในช่วงวันที่ 23 – 24 ส.ค. 62 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเล อันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง

ส่วนในช่วงวันที่ 25 – 28 ส.ค. 62 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น