ชลประทานเตรียมกักเก็บน้ำ “กว๊านพะเยา”หวั่นภัยแล้ง

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนที่ตกลงมาตลอดในช่วงนี้ ส่งผลให้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดปริมาณน้ำอยู่ที่ 25.481 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ชลประธานเตรียมวางแผนที่จะกักเก็บน้ำให้ถึงระดับที่ 55 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อรับสถานการณ์ช่วงที่หมดฤดูฝนและเข้าสู่ฤดูแล้งเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดผลกระทบต่อปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค โดยขณะนี้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาอยู่ที่ 75% ของความจุที่ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร

นายปราโมกข์ ปิงเมือง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมอาวุโส สำนักงานชลประทานจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำ โดยเฉพาะกว๊านพะเยานั้นทางชลประธานได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นตลอด หลังจากที่มีฝนตกลงมาในพื้นที่โดยตลอด ซึ่งขณะนี้กว๊านพะเยา สามารถกักเก็บน้ำได้จำนวน 25.481 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 75% ของความจุ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร

นานปราโมกข์ กล่าวอีกว่า หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากที่วันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมาน้ำกว๊านพะเยามีน้ำเหลือเพียง 9 ล้านและขณะนี้สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในส่วนของแผนการ จัดเก็บน้ำที่ทางรัฐบาลหรือแนวทางของกรมชลประทานจะได้ดำเนินการในเรื่องของการกักเก็บน้ำ ให้มีปริมาณอย่างน้อยก็ให้ได้ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามความจุของกว๊านพะเยา และขณะนี้หลังจากที่ได้มีการก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบพับได้ ก็สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 55 ล้านลูกบาศก์เมตร

หากสถานการณ์น้ำหากยังคงกักเก็บได้ตอนนี้ 25 ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะทำการแจ้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่ท้ายน้ำ ในเรื่องของการปลูกพืชฤดูแล้งก็คงจะต้องลดลง เนื่องจากในนโยบายดังกล่าวนั้นต้องนำน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรกและจากนั้นก็จะใช้ในการรักษาระบบนิเวศ และภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเนื่องจากเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภาวะขาดน้ำ ในช่วงฤดูแล้งที่ในพื้นที่มักจะประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สถานการณ์ฝนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในขณะนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าสถานการณ์น้ำของกว๊านพะเยาคงจะได้รับปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอีกและ คาดว่าจะสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มความจุของกว๊านพะเยา

สัมภาษณ์… นายปาโมกข์ ปิงเมือง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมอาวุโสสำนักงานชลประธานจังหวัดพะเยา

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว