พิษณุโลก ประชาชน-นักเรียน เข้ารับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เมื่อเวลา 09.00 นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน รับมอบสิ่งของพระราชทาน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมืองพิษณุโลก

โดยมีนายเจษฎาลิ้ม ศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาร่วมเข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมนำประชาชนและนักเรียนผู้ลงทะเบียนสมัครจิตอาสาพระราชทาน เข้ารับพระราชทานบัตรประจำตัว หมวก และผ้าพันคอ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมให้โอวาทแก่จิตอาสา เพื่อปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน ร่วมกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นสามัคคีและไม่นำชุดจิตอาสาไปใส่ทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม และขอให้นึกถึงเครื่องแบบจิตอาสาว่าเป็นเครื่องแบบพระราชทาน ทุกครั้งที่สวมใส่ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

โดยในวันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนวันแหลมโพธิ์ ป.2-4 ประมาณ 40 คน โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ป.2-6 ประมาณ 30 คน พร้อมใจสมัครเป็นจิตอาสาด้วย ซึ่งในวันนี้มียอดผู้ที่มีสิทธิ์มารับชุดจิตอาสาพระราชทานจำนวน 4,000 คน