ป.ป.ส.ภาค 6 นำ X-RAY ตรวจยาเสพติด บริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์

ป.ป.ส.ภาค 6 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุพันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. พลตำรวจตรีถาวร แสงฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก พันตำรวจเอกนฤชา สุวรรณลาภา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก นายสิทธิศักดิ์ ทวีการไถ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 (ป.ป.ส.ภาค 6) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค 6 ร่วมปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดที่ถูกลำเลียงผ่านระบบการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีจำนวน 7 เป้าหมาย
เช่น ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า (dcsp) Kerry Express จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์ไปรษณีย์พิษณุโลก ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6) (ศูนย์กระจายสินค้า)
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด สาขาพิษณุโลก (ศูนย์กระจายสินค้า)
บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) สาขาพิษณุโลก
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท Best Express สำนักงานใหญ่ สาขาพิษณุโลก
บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด (Flash Express) สาขาเมืองพิษณุโลก

โดยได้นำเครื่อง X-Ray (รุ่น ScanSilc2520) วัตถุต้องสงสัยแบบกระเป๋า เข้าสุ่มตรวจพัสดุต้องสงสัยในศูนย์กระจายสินค้าซึ่งเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

ผลการปฏิบัติไม่พบยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายและเข้าตรวจสอบตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2554 ) เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการพบว่าสถานประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์เอกชนดังกล่าวได้ปฏิบัติตามประกาศฯและแต่ละบริษัทได้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบขนส่งยาเสพติด

ทั้งนี้สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 6 ได้เน้นย้ำและกำชับเจ้าหน้าที่บริษัทให้เรียกดูบัตรประชาชนทุกครั้ง พร้อมจัดทำบันทึกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนของผู้ส่งหรือผู้ฝากหรือผู้รับสินค้าแทนอย่างชัดเจน, จัดทำป้ายหรือประกาศเตือนให้ทราบว่ายาเสพติดเป็นสิ่งของผิดกฎหมายและต้องห้ามในการขนส่งโดยเด็ดขาด และต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน โดยได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการติดตั้งกล้อง​วงจรปิด​ในบริเวณ​รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบสวนขยายผลต่อไป