พิษณุโลก จิตอาสาพระราชทาาน 904 วปร.ภาค 3 มทบ.39 เยี่ยมผู้ป่วย อำเภอวังทอง

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. พลตรี วีระยุทธ กยวะปาณิก เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพลพัฒนาที่ 3 ,ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 39 , โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา และองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ลงพื้นที่เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยพร้อมให้กำลังใจแก่ครอบครัว

พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมบ้านของ นางสาวสุทิดา แก้วเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และบ้านของ เด็กชายรัฐภูมิ แย้มทัต หมู่ที่ 12 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ในการซ่อมแซมบ้านของราษฎรทั้ง 2 ราย ได้ใช้งบประมาณสนับสนุนของจังหวัดพิษณุโลก และใช้เจ้าหน้าที่ช่างจากหน่วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่อีกด้วย