รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก นำร่อง เปิด”คลินิกกัญชา” 1 ใน 12 แห่งทั่วประเทศ

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก เปิดคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายแพทย์วิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อาวุโส โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก กล่าวว่า การให้บริการเปิด”คลินิกกัญชา” ของโรงพยาบาลพุทธชินราชนำร่อง โดยการนำกัญชารักษาทางการแพทย์ ตามนโยบายนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเรื่องการนำกัญชามารักษาทางการแพทย์ ซึ่งมั่นใจว่ากัญชามีประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย โดยในช่วงแรกได้มอบหมาย ให้ 12 โรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งโรงพยาบาลพุทธชินราช เปิด “คลินิกกัญชา” ทุกวันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น.บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1

นายแพทย์วิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับคลินิกดังกล่าว จะใช้ยาจากองค์การเภสัชกรรม ที่ทยอยแจกจ่ายไปตามโรงพยาบาลต่างๆ การแจกจ่ายต้องเป็นไปตามใบสั่งของแพทย์เท่านั้น ส่วนผู้จ่ายยาต้องเป็นเภสัชกรที่ได้รับการอบรมจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยแพทย์วินิจฉัยสั่งจ่ายโรค กำหนดกลุ่มโรคและกลุ่มอาการ อาทิ กล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วย ลมชักดื้อยา คลื่นไส้จากสารเคมีบำบัด ภาวะปวดประสาท ปลอกประสาทอักเสบ – เสื่อมแข็ง ผู้ป่วยระยะประคับประคอง และมะเร็ง ที่รับเคมีบำบัดมีโรคแทรกซ้อน และใช้การรักษาอื่นไม่ได้ผล

“ทั้งนี้คนไข้ มีความประสงค์จะใช้กัญชาในทางการแพทย์ จะมีระบบการเข้าหาที่ชัดเจนต้องมาพบแพทย์ที่เคยรักษาโรคอยู่ก่อน จึงให้แพทย์ประเมินโรคว่ามีความเหมาะสมกับการรับประทานหรือไม่ ซึ่งจะต้องได้รับคำปรึกษาและประเมินจากแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรมมาจากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้การดูแลประชาชนให้เข้าถึงสารสกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย” รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์อาวุโส โรงพุทธชินราช กล่าว

อนึ่ง โรงพยาบาล 12 แห่ง ที่กระทรวงสาธารณสุข เปิด”คลินิกกัญชา” นำร่องได้แก่ โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา