พิษณุโลก “พรรคครูไทยเพื่อประชาชน”เดินสายหาเสียง เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เหนือล่าง ชูนโยบายพักชำระหนี้ครู แปลงใบ ภบท.5- สทก. สปก. เป็นโฉนด   

วันที่ 13 มกราคม 2561 นายปรีดา  บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน และคณะกรรมการบริหารพรรค ประชุมชี้แจงนโยบายพรรค พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในเขตภาคเหนือตอนล่าง คือ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร และ นครสวรรค์ ณ ห้องประชุมโรงแรมวังแก้ว อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

จากนั้นได้เดินหาเสียงตามถนนมุ่งหน้าไปกราบขอพรพระพุทธชินราช ณ วิหารวัดใหญหรือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร เอาฤกษ์เอาชัย พร้อมกับแจกแผ่นพับนโยบายพรรค  

นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน กล่าวว่า พรรคครูไทยเพื่อประชาชน จัดตั้งขึ้นโดยเครือข่ายองค์กรครูและประชาชนทุกสาขาอาชีพ เชื่อว่าการศึกษา คือหัวใจสำคัญของการปฏิวัติประเทศ เกษตรกรคือหัวใจของการพัฒนาประเทศ ส่วนประชาชนคือเจ้าของประเทศ และประเทศไทยต้องเป็นไทยอย่างแท้จริง ซึ่งพรรคมีความพร้อมในการส่งผู้สมัครครบ 350 เขต 

นโยบายหลักคือ ด้านการศึกษาจะปฏิวัติโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ด้านการเกษตรจะเสนอพระราชบัญญัติปฏิรูปการถือครองที่ดิน เพื่อเท่าเทียมกัน แปลง สปก. สทก. ภบท.5 ให้เป็นโฉนดที่ดิน และจะมีการพักชำระหนี้ประชาชน ข้าราชการและครูเป็นระยะเวลา 4 ปี นอกจากนี้ยังเสนอปลดล็อคกฎหมายกัญชา และส่งเสริมให้ประชาชนปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ภายใต้การกำกับของรัฐ พร้อมจัดตั้งธนาคารครูไทยอีกด้วย 

สำหรับผู้สมัคร ส.ส. เขตพิษณุโลก 5 เขต ประกอบด้วย เขต 1 นางอารีรัตน์  ดีอินทร์ เขต 2 นายกริษณ์  ชุนณะวรรณต์ เขต 3 นายมะลิ  ทองคำปลิว เขต 4 นายบุญปลูก  สนองญาติ เขต 5 นายน้อย  วิลัยฤทธิ์. “