พะเยา นักท่องเที่ยวไทย-เทศ แห่ชม “กว๊านพะเยา” หลังจากมีน้ำเพิ่มขึ้น 24.637 ลบ.ม. ของความจุน้ำทั้งหมด 33.84 ลบ.ม.

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศจังหวัดพะเยา ซึ่งเกิดฝนตกกระจายไปทั่วบริเวณส่งผลให้ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยาเพิ่มสูงขึ้น หลังจากที่น้ำได้แห้งหายไปเหลือไม่ ถึง10 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในวันนี้ได้มีปริมาณน้ำ ในกว๊านพะเยา เพิ่มขึ้น จำนวน 24.637 ล้านลูกบาศก์เมตร ของความจุน้ำที่กักเก็บได้ทั้งหมดจำนวน 33.84 ล้านลูกบาศก์เมตร

หลังจากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พากันเดินทางเข้ามาเที่ยวชมทิวทัศน์ของขวัญพะเยา ท่ามกลางธรรมชาติ ที่มีขุนเขาล้อมรอบ ทำให้บรรยากาศบริเวณถนนริมกว๊านพะเยาตลอดสายเต็มไปด้วย นักท่องเที่ยว ที่พากันมาเที่ยวชมและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกของความสวยงามของกว๊านพะเยา และดูชมรมหุ่นปั้นนกยูง ที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงจังหวัดพะเยาเป็นเมืองแห่งนกยูง ที่ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา อย่างสวยงามตระการตา

ขุนพันธ์  กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว