พะเยา ชาวบ้านภูซางร้องศูนย์ดำรงธรรม หลังถูกเบี้ยวเงินดอกสัจจะ

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตัวแทนชาวบ้านประมาณ 10 คน ของ หมู่ 4 และ หมู่ 9 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา รวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา หลังโดนคณะกรรมการกองทุนเงินออมในหมู่บ้าน เบี้ยวเงินดอกและเงินหุ้น รวมแล้วกว่า 47 ราย คิดเป็นเงินกว่า 2.5 ล้านบาท ที่ทางคณะกรรมการไม่ยอมคืนให้ โดยเป็นเงินดอกเบี้ยและเงินหุ้นที่ชาวบ้านได้ลงทุนและออมไว้ ซึ่งคณะกรรมการได้มีข้อตกลงไว้ว่าจะจ่ายให้คืนหลังครบ 3 ปี แต่มาในครั้งนี้กลับพบว่า คณะกรรมการไม่ยอมคืนให้และอ้างว่า เงินดังกล่าวไม่มีแล้ว เนื่องจากได้นำไปปล่อยกู้ให้กับสมาชิกรายอื่นและไม่ยอมนำเงินมาคืน จึงไม่สามารถนำเงินดังกล่าวมาคืน

นางเพ็ญนภา สุรินคำ หนึ่งในสมาชิกที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว ระบุว่า กลุ่มเงินออมสัจจะดังกล่าว ได้ตั้งขึ้นมากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งในทุก 3 ปี ก็จะมีการปันผลและดอกเบี้ยมาให้กับสมาชิกที่นำเงินมาออมและลงทุน และที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไร พอมาในช่วง 3 ปี พบว่าคณะกรรมการไม่ยอมคืนเงินให้กับสมาชิก ที่มีอยู่ประมาณ 47 ราย เป็นเงินร่วม 2.5ล้านบาท และเคยเข้าไปร้องเรียนกับทางอำเภอแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข จึงได้เดินทางเข้าร้องต่อจังหวัดเพื่อในการช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้ด้วย

สัมภาษณ์…นางเพ็ญนภา สุรินคำ อายุ 54 ปี 72 หมู่ที่ 6 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ขณะที่นายลพ สักคำ ชาวบ้านที่เดือดร้อนอีกราย เล่าว่ากลุ่มออมทรัพย์ดังกล่าวนั้นมีสมาชิกประมาณ 54 คน โดยการได้นำเงินมาออมและลงหุ้นกันในราคาหุ้นละ 1,000 บาท และครบ 3 ปีก็จะมีดอกผลให้ และที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไร มีการจ่ายเงินให้ตามกำหนดระยะเวลามาโดยตลอด แต่มาในปีนี้กลับพบว่าคณะกรรมการไม่ยอมคืนเงินดังกล่าวให้กับสมาชิก และเคยเข้าร้องกับทางอำเภอภูซาง แต่ก็ไม่สามารถไกล่เกลี่ยให้ได้ และคณะกรรมการยังได้มีการท้าทายถ้าอยากได้เงินจำนวนดังกล่าวนั้นให้ไปฟ้องร้องเอา ตนเองเลยได้เข้าร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือ

สัมภาษณ์…นายลพ สักคำ อายุ 63 ปี 9 หมู่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ขณะที่ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ทางเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไว้ และจะทำการสืบสวนข้อเท็จจริง เพื่อหาทางช่วยเหลือและเจรจากับปัญหาในเรื่องนี้ต่อไป