วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 15.45 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิศาลธรรมนุกูล อดีตเจ้าคณะอำเภอลับแล ณ วัดเจดีย์คีรีวิหาร อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

โดยมี พระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสุธรรมญาณ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์คีรีวิหารและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในการนี้นายศิวัช ฟูบินทร์ นอภ.ลับแล เป็นผู้อ่านคำสั่งสำนักพระราชวัง และนายบรรณกิจ ลือยศ ผอ.สนง.พุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านประวัติพระครูพิศาลธรรมานุกูลพระเถรานุเถระจากทุกอำเภอ, ข้าราชการทหาร,ข้าราชการพลเรือน,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้บริหารท้องถิ่น,ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธา ร่วมในพิธีดังกล่าว ประมาณ 1,000 คน