คณะสงฆ์ -ชาวตำบลท่าสายลวด รวบรวมสิ่งของนำไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมียนมา

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 คณะสงฆ์วัดท่าสายโทรเลข และชาวตำบลท่าสายลวด ร่วมเปิดรวบรวมสิ่งของ นำไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในประเทศเมียนมา โดยพบว่ามีประชาชนมีผู้จิตศรัทธา นำสิ่งของ ข้ารสารอาหารแห้ง นำมาบริจาค ที่วัดท่าสายโทรเลข หมู่ 2 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด กันอย่างต่อเนื่อง

ทางด้านพระจรูญ ธัมมธโร พระลูกวัดท่าสายโทรเลข ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ซึ่งได้นำสิ่งของบริจาค ไปมอบช่วยเหลือให้กับชาวเมียนมา ที่เมืองเมาะลำไยมาแล้ว เปิดเผยว่าทางวัดท่าสายโทรเลข คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้มีจิตศรัทธา ต่างมีการรวบรวม อาหารสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยพิบัติ อีกครั้งในประเทศเมียนมา

ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า ส่วนมากผู้ประสบภัยมีความต้องการนม และอาหารแห้ง หรือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เนื่องจากมีผู้ประสบภัย ซึ่งมีเด็ก อยู่เป็นจำนวนมาก และง่ายต่อการบริโภค ประกอบหากเป็นอาหารแห้ง จะทำให้ง่ายต่อการลำเลียงไปช่วยเหลือ เนื่องจากเส้นทางเข้าลำบาก ต้องมีเจ้าหน้าที่ของเมียนมา พาเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ บริเวณเมืองมู่โด่ง เมืองเมาะลำไย บางจุดต้องเดินทางเข้าไปด้วยเรือ โดยมอบสิ่งของในครั้งนี้ต้องการจะนำสิ่งของทั้งหมด มอบให้ถึงมือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธา สามารถนำสิ่งของมาร่วมบริจาคได้ที่วัดท่าสายโทรเลข โดยทางวัดและคณะศรัทธาจะนำไปร่วมบริจาคช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ในวันที่ 24 สิงหาคมนี้


ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น